flow control muurame

Korkeisiin laatuvaatimuksiin vastaamme innovaativisella, ennakoivalla ja laatutietoisella toiminnalla

flow control muurame

Korkeisiin laatuvaatimuksiin vastaamme innovaativisella, ennakoivalla ja laatutietoisella toiminnalla

Slider
flow control muurame

KORKEISIIN LAATUVAATIMUKSIIN
VASTAAMME INNOVATIIVISELLA,
ENNAKOIVALLA JA LAATUTIETOISELLA
TOIMINNALLA

flow control muurame

KORKEISIIN LAATUVAATIMUKSIIN
VASTAAMME INNOVATIIVISELLA,
ENNAKOIVALLA JA LAATUTIETOISELLA
TOIMINNALLA

Slider

Flow Control Oy

Flow Control Oy on suomalainen paperi-, sellu- ja kemianteollisuudelle sekä alan laitevalmistajille virtausmittareita ja kiertovoitelujärjestelmiä valmistava yritys. Toiminta aloitettiin Muuramessa vuonna 1995, jossa nykyisinkin tuotanto sijaitsee.

FlowUnit™/FLC200 nosto

FlowUnit tiivisteveden valvontalaite on kehitetty valvomaan ja säätämään pyörivien akselitiivisteiden tiivisteveden määrää, tiivistetilan painetta ja tiivisteiden kuntoa.

Pyörivien akseleiden tiivistäminen on prosessiteollisuudelle merkittävä kustannustekijä.

Multi FlowUnit nosto

Multi FlowUnit on uuden sukupolven tiivisteveden valvontalaite, jonka parannettujen ominaisuuksien ansiosta toimii luotettavasti jopa 0,1 litran virtauksilla.

Multi FlowUnit yksikkö pystyy havaitsemaan 2-toimisten tiivisteiden vuodot tuotteeseen tai ulos (myös o-rengasvuodot).

SZ8 SealCooler nosto

Flow Controllin kehittämä termosifonijärjestelmä on suunniteltu erityisesti käytettäväksi pumppaus-ominaisuuksilla varustetuilla 2-toimisilla mekaanisilla akselitiivisteillä.

Järjestelmä tuo myös säästöjä tiivisteveden kulutukseen.

RealFlow nosto

RealFlow digitaalinen kiertovoitelumittari on suunniteltu erityisesti mittaamaan ja valvomaan paperikoneiden kiertovoitelun tilavuusvirtauksia sekä antamaan reaaliaikaista mittaustietoa.

Virtausmittareiden toimintakunto on nähtävissä yhdellä silmäyksellä.

FO-OilFlow nosto

FO-OilFlow -kiertovoitelumittarilla voidaan säätää nopeasti ja tarkasti oikea tilavuusvirtaus.

FO-OilFlow virtausmittarilla voidaan säästää kunnossapitokustannuksissa ja lisätään käyttövarmuutta kiertovoitelun laadukkaalle valvonnalle.

FlowFilter nosto

FlowFilter kaksoissuodatinyksikköä käytetään erityisesti yksittäisten akselitiivisteiden lisäsuodatuksessa mm. kaivosteollisuudessa.

Rakenteen ansiosta asennus- ja huoltokustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat kuin tavallisen suodatinjärjestelmän kustannukset.

Flow Control

Liiketoiminta

Historia

Ympäristö

Asiakaskuntamme vaatii nopeaa ja laadukasta palvelua. Moderni asennuskalustomme sisältää hydrauliset putkentaivutuslaitteet, hydrauliset pienputkien ”neppauslaitteet” sekä hydrauliset esiasennuslaitteet kaikille putkiliitoksille.

Kohderyhmänä ovat alan laitevalmistajat ja loppukäyttäjät. Toimitamme virtausmittareita asiakkaille ulkomaille mm. Venäjälle, Kiinaan, Taiwaniin, Ranskaan, Ruotsiin ja Keski-Eurooppaan.

Yhtiön perustajalla Teuvo Huhtalalla on yli 40 vuoden kokemus kehitystyöstä ja virtausmittareiden valmistuksesta.

Ympäristön suojelu on merkittävä asia ja kuuluu oleellisena osana Flow Controlin toimintaan. Käytämme sopivia raaka-aineita ja tuotantotapoja kuormittaaksemme ympäristöä mahdollisimman vähän.