RealFlow™

RealFlow™

Tuotteen tiedot

RealFlow digitaalinen kiertovoitelumittari on suunniteltu erityisesti mittaamaan ja valvomaan paperikoneiden kiertovoitelun tilavuusvirtauksia, säätämään niitä sekä antamaan reaaliaikaista mittaustietoa. Tilavuusvirtauksen mittaustieto muodostetaan mittaamalla pulsseja virtausmittarin soikiohammaspyöräparilta induktiivisen anturin avulla.

Virtausmittareiden toimintakunto on nähtävissä yhdellä silmäyksellä – induktiivisen anturin ledin välähdyksenä.

Jokaisesta mittauskanavasta saadaan reaaliaikaisesti: mittausarvo, asetusarvo sekä hälytykset (ala-ala-, ala- ja ylärajahälytys). Valvomo-ohjelmiston avulla pystytään hallinnoimaan reaaliaikaisesti kaikkia kentällä olevia mittausasemia. Ohjelmisto ja mittausasema sisältävät 2-suuntaisen älykkyyden.

Liikennöinti logiikalta tehdasautomaatiojärjestelmään voidaan toteuttaa Modbus RTU- tai TCP/IP-kenttäväyläliitynnällä. Hälytykset ovat tyypiltään relehälytyksiä.

Asennuspalvelu

Flow Controlin palvelukonseptiin kuuluu asennuspalvelu. Tarkoituksena on tuottaa lisäpalveluita tuotteiden kehittämisen ja valmistamisen lisäksi. Ammattitaitoinen henkilökuntamme on palvellut asiakkaita laajalla asennustoiminnan osaamisella kaikkialla Suomesssa jo vuosikymmenen ajan. Henkilökuntamme hallitsee erilaisten järjestelmien asennukset, kuten:

  • Kiertovoitelu

  • Tiivistevesi

  • Pneumatiikka

  • Rasvavoitelu

  • Hydrauliikka

Tässä osa palvelukokonaisuudestamme. Miellään kerromme osaamisestamme lisää; voitte ottaa yhteyttä meihin esimerkiksi kontaktilomakkeella!