Tiivisteveden valvontalaitteet

Tiivisteveden valvontalaitteet

FlowUnit™/FLC200 ja Multi FlowUnit™

Tiivistevesi- ja kiertovoitelujärjestelmien kuntokartoitukset ovat myös toimintamme osa-alue. Toimialamme kilpailussa menestymme vahvalla tietotaidolla sekä joustavilla, ”avaimet käteen” -periaatteella toteutettavilla järjestelemien kokonaistoimituksilla. Asiakkaiden korkeisiin laatuvaatimuksiin vastaamme innovatiivisella, ennakoivalla ja laatutietoisella toiminnalla.

FlowUnit™/FLC200 kuva

FlowUnit tiivisteveden valvontalaite on kehitetty erityisesti valvomaan ja säätämään pyörivien akselitiivisteiden tiivisteveden määrää, tiivistetilan painetta ja tiivisteiden kuntoa.

Multi FlowUnit kuva

Multi FlowUnit on uuden sukupolven tiivisteveden valvontalaite, jonka parannettujen ominaisuuksien ansiosta toimii luotettavasti jopa 0,1 litran virtauksilla. Lisäksi yksikön tekniikka sallii jopa 2000 µm partikkeleiden läpimenon tilavuusvirtauksen ollessa 4 LPM.